Podes contactar coa Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia a través de:

Teléfono: 981 57 66 98

E-mail: info@guiasdegalicia.org

Dirección: Dársena de Xoan XXIII, Avda. Xoan XXIII S/N – 15704 Santiago de Compostela.

Formulario de contacto

[contact]
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DADOS
“Dacordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, informámoslle que os dados deste formulario serán incorporados a un automatizado baixo a responsabilidade da ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIAS TURISTICOS DE GALICIA coa finalidade de atender as consultas recebidas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. Pode exercer os seus direitos de acceso, rectificación, cancelamento e oposición mediante un escrito ao noso enderezo: R/ DÁRSENA DE XOAN XXIII S/N 15704,SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA).
En canto non nos comunique o contrario, entendemos que os seus dados non foron modificados, que vostede comprométese a notificarnos calquer variación e que temos o seu consentimento para empregalos para as finalidades mencionadas.
O envío deses dados implica a aceptación desta cláusula”.

Como chegar


Ver mapa más grande